KitchenAid Rotor Slicer/Shredder

SKU: 210055

$800.00